Alimenta el teu futur

Capacitació i formació en alimentació saludable, higiene i planificació alimentària.

L'alimentació saludable és un dels factors clau per a la prevenció de malalties cròniques i per al foment d'un estil de vida beneficiós per a la salut. Mantenir un pes corporal saludable i seguir una dieta completa, variada i equilibrada contribueix a reduir el risc de malalties cròniques com ara la diabetis, la hipercolesterolèmia, l'obesitat o la tensió arterial alta.

L'objectiu del projecte és contribuir a garantir la qualitat de la salut de les persones en situació de pobresa o de vulnerabilitat social, beneficiàries de centres socials distribuïdors d'aliments de la ciutat de Barcelona, per mitjà de la promoció d'hàbits alimentaris i dietètics saludables per a la prevenció de malalties cròniques relacionades amb la dietètica i la nutrició i el foment d'eines que contribueixin a l'apoderament dels beneficiaris en aquest àmbit.

Metodologia

Es fan sessions formatives teòriques i tallers pràctics de cuina amb un enfocament participatiu i inclusiu que promogui la creativitat.

Situació geogràfica

Àrea Metropolitana de Barcelona.

Composició social

La salut no està distribuïda territorialment de manera homogènia, sinó que és desigual en funció dels barris, i les desigualtats socioeconòmiques tendeixen a augmentar. NSF es proposa treballar amb les persones i els col·lectius més desfavorits per apoderar-los. És per aquest motiu que l'ONG Nutrició Sense Fronteres realitza aquest projecte de promoció de l'alimentació saludable a baix cost per a la prevenció de malalties cròniques relacionades amb la dieta i la nutrició adaptat a les condicions socioeconòmiques dels beneficiaris. El projecte s'adreça a persones, majoritàriament dones que s'encarreguen de l'alimentació familiar, que reben ajuda alimentària de centres socials reconeguts per l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona.

Origen de l'acció

Un cop detectades les necessitats a la ciutat de Barcelona, NSF inicia el projecte de capacitació i formació en alimentació saludable, higiene i planificació alimentària amb el suport del Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.

Activitats

Tallers de cuina saludable a baix cost.

Tallers de cuina saludable i pobresa energètica.

Tallers de cuina saludable i alimentació conscient.

Tallers de cuina saludable i promoció d'aliments nutritius.

Resultats

S'han fet un total de 32 sessions formatives teòriques i 32 sessions formatives pràctiques de cuina i un total de 640 persones se n'han beneficiat directament.