BCN comparteix el menjar

Projecte de feina en xarxa per garantir el dret a una alimentació salu-dable a través de la reducció del malbaratament alimentari.

  • 22% de la població està en situació de pobresa
  • 30% del menjar produït es malbarata
  • 14% del menjar malbaratat prové del sector de la restauració

Protegim el dret a l'alimentació a través de la reducció del malbarata-ment alimentari del sector HORECA.

Des de Nutrició Sense Fronteres som especialment sensibles i conscients de la situació de crisi econòmica que afecta alguns sectors de la població i que n'augmenta la vulnerabilitat a l'exclusió social i a la pobresa. L'experiència en qüestions nutricionals i de seguretat alimentària que aporta l'equip de professionals de NSF ens ha permès desenvolupar amb un gran èxit el projecte d'aprofitament de recursos alimentaris, que té l'objectiu de protegir el dret a l'alimentació de la ciutadania en risc d'exclusió social i reduir el malbaratament alimentari.

És un projecte d'aprofitament de recursos alimentaris i de treball en xarxa que contribueix a prevenir el malbaratament alimentari i a reduir l'impacte de la pobresa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'objectiu és protegir el dret universal a l'alimentació de la ciutadania de Barcelona en risc d'exclusió social i reduir el malbaratament alimentari.

Metodologia

Ho fem a través d'un procés d'aprofitament de menjar cuinat excedent provinent dels grans hotels i empreses alimentàries de la ciutat, que serveix per proveir d'aliments les entitats socials. Setmanalment es recullen i es distribueixen els aliments des dels hotels o empreses alimentàries fins als centres beneficiaris. Amb el control dels aliments i la formació de manipuladors i manipuladores dels menjadors socials, NSF garanteix les condicions òptimes d'higiene i de seguretat alimentària en tot el procés.

Gràcies al conjunt del circuit de treball aconseguim aprofitar el menjar cuinat excedent per oferir una nutrició equilibrada a les persones usuàries dels menjadors socials.

Situació geogràfica

Àrea Metropolitana de Barcelona, Catalunya, Espanya.

Activitats

  • 1. Excedent alimentari. Contactem amb els hotels i restaurants per fer una diagnosi i identificar el malbaratament alimentari que es pot recuperar.

  • 2.Envasat i etiquetatge. Recollim els aliments degudament enva-sats i etiquetats segons el protocol d'actuació.

  • 3.Recollida i distribució dels aliments en transport frigorífic segons el protocol.

  • 4.Lliurament a les entitats socials beneficiàries.

  • 5.Formacions específiques per capacitar en higiene i manipula-ció dels aliments, i en planificació alimentària

Composició social

Segons l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya de l'Ajuntament de Barcelona, la població en risc de pobresa o exclusió social representa el 29,5%, 8 punts per sobre de la mitjana europea. A la ciutat de Barcelona el percentatge se situa en el 28,1%. A causa de l'increment de l'atur entre la població de 35 a 50 anys, apareix una nova pobresa que prové de les classes mitjanes i baixes. Com a resultat d'aquest procés, les persones de menys de 16 anys han desplaçat les persones grans com a principal bossa de pobresa.

Origen de l'acció

El projecte BCN comparteix el menjar va començar el juny de 2012 amb les proves pilot i al setembre es va iniciar formalment gràcies a l'empenta econòmica de la Fundació La Marató de TV3. Actualment, el projecte té el suport econòmic de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Obra Social La Caixa, la Fundació Daniel & Nina Carasso i l'Agència de Residus de Catalunya.

Resultats

S'han recuperat i distribuït a entitats socials més de 159 tones de menjar cuinat en condicions òptimes de seguretat alimentària.

S'han realitzat més de 143 formacions en seguretat alimentària, higiene i planificació alimentària.

El projecte té el suport de més de 63 col·laboradors

S'han reduït les emissions de CO2 en més de 954 tones gràcies a la reducció del malbaratament alimentari.

Col·laboradors

Finançadors

Hi donen suport