Bcn comparteix el menjar


Guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’aprofitament segur del menjar en els sectors de la restauració i comerç minorista

L’Agència de Salut Pública de Catalunya va organitzar, ahir dia 17 de juny a Barcelona, una jornada sobre “El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària”. La jornada va ser un punt de trobada i un fòrum de reflexió sobre els reptes que suposa reduir el malbaratament d’aliments i augmentar la donació i l’aprofitament segur del menjar. Des de Nutrició Sense Fronteres creiem fermament que per assolir aquests objectius es necessita la col·laboració de tots els participants de la cadena alimentària, des del sector productiu, la distribució, la restauració, els consumidors, les entitats socials, els voluntaris i les administracions públiques.

Durant la jornada s’ha presentat la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’aprofitament segur del menjar en els sectors de la restauració i comerç minorista, on Nutrició Sense Fronteres ha participat activament. Aquest document vol ser d’utilitat per resoldre dubtes en matèria de seguretat alimentària i promoure així l’aprofitament del menjar.

Només el sector de la restauració malbarata cada any a Catalunya unes 40.000 tones d’aliments.

La Guia ha estat impulsada per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) del Departament de Salut, que ha coordinat el grup de treball format per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Banc dels Aliments i Nutrició sense Fronteres. També hi han col·laborat el Departament de Benestar i Família; el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i representants de les empreses de producció i distribució d’aliments i de la restauració, de les entitats benèfiques i de les associacions de consumidors i usuaris.

La Guia vol ser una eina perquè els excedents alimentaris consumibles que els establiments de restauració i comerç minorista no poden comercialitzar arribin a les persones beneficiàries, a través de les entitats socials, en les millors condicions de seguretat. La Guia inclou aspectes legals de la donació, així com informació sobre les característiques que han de tenir els aliments a donar, les entitats socials i el pla de traçabilitat dels aliments.

Segons les dades de l’informe Diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya de l’ARC (2011), a Catalunya es llencen 262.471 tones d’aliments aprofitables cada l’any. El 58% d’aquest malbaratament es produeix a les llars, el 16% als supermercats, el 12% a la restauració, el 9% a altres canals de comercialització d’aliments, el 4% a institucions i l’1% als mercats. En total es malbaraten 34,9 kg per habitant, que equival a 112 € per persona i any. Aquests aliments desaprofitats equivalen a les necessitats alimentàries de mig milió de persones durant un any.

Posted in Notícies on juny 18, 2013.

Comments are closed.