Bcn comparteix el menjar


Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya: 50 mil nens i nenes amb privaciones alimentàries

Ribó ha presentat un informe sobre malnutrició infantil a Catalunya que insta l’administració a prendre mesures per garantir el dret dels nens a una alimentació adequada i que assenyala que la taxa de risc de pobresa infantil ja és al 28%, amb uns 245.000 menors de 16 anys afectats. L’informe assegura, amb dades del 2011, que el 9,8% de les llars catalanes no es pot permetre carn o peix i que aquesta xifra és gairebé sis vegades més elevada que la de l’any 2008. A més, en aquest període de temps en nombre de llars catalanes amb privació material severa també s’han triplicat. Tot i que el Síndic assegura que no hi ha problemes estructurals de desnutrició crònica, sinó malnutrició, en l’informe s’alerta que aquesta situació es pot agreujar, i no només per la falta d’aliments per donar als nens, sinó per la manca de condicions per cuinar que genera la pobresa com dificultats per accedir a una cuina o mancar de subministraments d’energia. En el text es denuncien dèficits en l’accés de les famílies a les rendes mínimes, en les ajudes de menjador i en el repartiment de les ajudes per part de les ONG que distribueixen aliments, i reclama a l’administració canvis i pressupostos suficients per garantir la alimentació dels menors, fins i tot en èpoques de vacances escolars. Rafael Ribó ha explicat que les dificultats de renovació de la renda mínima d’inserció tenen efectes directes sobre l’alimentació adequada dels nens perquè actualment s’exclou a persones que només presenten una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina, que no acreditin una dificultat social o d’inserció laboral afegides. En aquest sentit, ha remarcat que l’existència de fills en situació de risc derivat de la manca d’ingressos econòmics familiars, no és una condició suficient o un factor de discriminació positiva en l’accés a aquesta prestació, el que per al Síndic hauria de canviar. Respecte a les ajudes de menjador, només hi ha 63.659 alumnes amb ajuts de menjador escolar, quan hi ha més de 250.000 menors en situació de risc de pobresa i, malgrat l’augment de les necessitats, els ajuts estan descendint i han passat del 35% al curs 2008/2009 al 24% del curs 2012/2013.

En el document es demana, a més, que s’estableixi un llindar de renda unificat per a tot Catalunya per sota del qual totes les sol · licituds de menjador escolar rebin ajuda, ja que actualment els criteris no són homogenis. Reclama igualment que aquestes ajudes es resolguin amb rapidesa i que no passin mesos des que comença el curs, perquè causa problemes que repercuteixen en els nens, i que hi hagi mecanismes per compensar l’accés al servei fins que es percebin. S’aconsella, a més, revisar els criteris de renda i socials establerts per a la concessió de les ajudes o que determinen la intensitat, perquè els factors de renda siguin condició suficient per accedir als ajuts.

Posted in Notícies on agost 27, 2013.

Comments are closed.