Bcn comparteix el menjar


La cadena d’hotels Marriott a Barcelona es suma al projecte

Cinc Hotels de la cadena Marriott a Barcelona es sumen al projecte i es comprometen amb l’acció social. L’Hotel Arts, l’Hotel AC Sant Cugat, l’Hotel AC SOM, L’Hotel AC Diagonal l’Illa  i l’Hotel AC Gavà ja s’han sumat al projecte i participen activament amb l’aplicació del protocol de recuperació dels excedents alimentaris cuinats, permetent a Nutrició Sense Fronteres la recuperació d’aquests aliments per a la seva posterior distribució a entitats socials de la ciutat de Barcelona.

En el marc del projecte ja s’han recuperat més de 75 tones de menjar que han beneficiat a més de 67.000 persones que es troben en situació de pobresa i exclusió social. En aquests moments el projecte compta amb la participació de 18 Hotels que permeten que 17 entitats socials rebin menjar cuinat d’alta qualitat i en perfectes condicions de seguretat alimentària

Els hotels de la ciutat de Barcelona, conscients del protagonisme econòmic i social com a actors clau de la ciutat, són cada vegada més sensibles al seu entorn. Més enllà de la seva dimensió purament comercial, han de consolidar la seva funció social i vincular-se en l’entorn on interactuen. El nou paradigma de l’empresa responsable i sostenible es caracteritza per l’obertura i sensibilitat cap a l’entorn, el sentit de comunitat, la capacitat innovadora, la consideració del llarg termini i la creació de valor.

BCN comparteix el menjar” és un projecte d’aprofitament de recursos alimentaris i treball en xarxa amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari i protegir el dret universal a l’alimentació dels ciutadans de Barcelona en risc d’exclusió social. El projecte pretén convertir-se en marca i referència de ciutat sostenible i solidària que s’organitza per compartir i optimitzar els seus recursos alimentaris.

Posted in Notícies on maig 26, 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *