Bcn comparteix el menjar

Xarxa d’entitats

BCN comparteix el menjar compta amb les següents entitats receptores:

Logo Fundació Ámbit Prevenció
Logo Associació Rauxa
Logo Bona voluntad en acció
Logo Aldees Infantils
Logo Casal dels Infants
Logo Asociación del Bienestar y el desarollo
Logo Obra Social Santa Lluïsa
Logo Sant Joan de Déu
Logo Creu Roja
Logo Càritas
Logo Formació i Treball
Logo Fundació Roure
Logo Medical Research Council
Logo Stop Africa Malaria
Logo Fundació Ametller
Logo Fundación Lealtad
Logo Fundación Conin
Logo Fundació Ordesa
Logo FarmaMundi
Logo Fundación Prosegur
Logo Fundació Seur
Logo Asociación Bienestar y Desarrollo
Logo Fundación Investigación Nutricional

Àmbit Prevenció és una associació que sorgeix amb la idea de fer prevenció de la Sida entre persones que són consumidors de drogues per via parenteral i l’atenció integral per a dones en entorns de prostitució i tracta i els fills i filles.  La filosofia de la reducció de danys ha marcat el camí i l’experiència en el treball de les drogodependències, pel què fa a prevenció, tractament i inserció, ha estat el fonament sobre el que han aixecat la  metodologia de treball.

L’Associació Rauxa realitza des de 1989 un projecte sociosanitari integral de tractament d’alcohòlics marginals sense llar. Rauxa és una entitat declarada d’utilitat pública que treballa desinteressadament, sense ànim de lucre, en la rehabilitació de persones marginals del carrer amb alcoholisme crònic. Per tal de poder realitzar la seva tasca necessiten de tota l’ajuda possible: recursos econòmics i humans.

Aldees Infantils SOS és una organització internacional, privada, d’ajuda a la infància, sense ànim de lucre, interconfessional i independent de tota orientació política, fundada el 1949 a Imst (Àustria) i amb presència a133 països. La seva tasca es centra en el desenvolupament del nen fins que arriba a ser una persona autosuficient i ben integrada en la societat. Aldees Infantils SOS és membre de la UNESCO i assessor del Consell Econòmic i Social de l’ONU.

Bona Voluntat en Acció és una ONG de caràcter social que treballa en favor del Quart Món. Intenta erradicar la pobresa, la marginació i l’exclusió social fomentant l’esperit de solidaritat i el voluntariat. BVA és una organització humanitària que treballa pels més desafavorits, per a què superin la pobresa i la misèria, per mitjà de programes d’ajuda assitencial integral.

Casal dels Infants concentra esforços en els barris més vulnerables per aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d’exclusió social i les comunitats on viuen, afavorint la transformació social des de l’entorn proper a través d’un projecte compartit.

ABD Associació Benestar i Desenvolupament és una ONG declarada d’Utilitat Pública, que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta. Després d’anys treballant, seguim creient que totes les persones volem una societat que minimitzi o eradiqui les desigualtats i l’exclusió. Per això, seguim treballant per aconseguir-ho.

Obra Social Santa Lluïsa de Marillac és un programa d’integració social dirigit a persones sense recursos en situació d’exclusió social. La seva acció per a la integració social es concentra en diferents projectes d’atenció a la persona. L’objectiu general és promoure processos de reinserció social mitjançant l’atenció, prevenció i promoció individual i la sensibilització de la societat.

Creu Roja  és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països.

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi, i la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social. Càritas és una entitat sense ànim de lucre i el seu finançament és sobretot de caràcter privat. Càritas està formada per voluntariat i professionals, i acompanya els sectors socials més desfavorits, caminant amb la triple missió de denunciar, anunciar i transformar.

Formació i TreballCáritas, l’any 1992, va promoure el naixement d’una nova entitat, Formació i Treball, Fundació Privada la qual té dos objectius primordials. El primer, la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se en el mercat de treball. El segon, gestionar l’aprovisionament de roba, mobles i equipament de la llar per a famílies amb pocs recursos econòmics derivats de diferents serveis socials (Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià, Càritas…).

Comments are closed.