Bcn comparteix el menjar

Què fem

BCN comparteix el menjar és un projecte d’ aprofitament de recursos alimentaris i treball en xarxa que contribueix a reduir la situació de pobresa a la ciutat de Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte és protegir el dret universal a l’alimentació dels ciutadans de Barcelona en situació de pobresa.

  • Contactem amb els grans  hotels de la ciutat
  • Seleccionem els menjadors beneficiaris
  • Contactem amb les empreses col·laboradores del sector alimentari
  • Dissenyem un protocol intern per la reutilització dels menjar cuinat excedent
  • Garantim la innocuïtat i seguretat dels aliments en tot el circuit de reutilització
  • Gestionem la recollida, transport i entrega dels aliments
  • Valorem i registrem  els aliments que donem
  • Realitzem formacions en seguretat i planificació alimentaria.

BCN comparteix el menjar  vol convertir-se en marca i referència de ciutat sostenible i solidària, d’una ciutat que s’organitza per compartir i optimitzar els seus recursos alimentaris.

 

Comments are closed.