Bcn comparteix el menjar

Entitats receptores

D’acord amb els nostres objectius de cooperació i solidaritat exposats als principis d’actuació, la ONGD Nutrició Sense Fronteres facilita, de forma gratuïta, a les Entitats Receptores adherides al projecte, els tipus d’aliments més adients als col·lectius socialment més desfavorits. Nutrició Sense Fronteres ofereix un assessorament nutricional i en seguretat alimentaria a les entitats receptores, formant en bones pràctiques als actors que treballen a les entitats i garantint la millora dels serveis  que ofereixen.

Les Entitats benèfiques receptores són entitats privades, d’iniciativa social, sense afany de lucre, que ajuden d’una manera o una altra als més necessitats. És a través d’elles que la  ONGD Nutrició Sense Fronteres pot fer arribar els aliments als qui ho necessiten d’una manera justa, ja que són les úniques que estan en condicions de fer un repartiment equitatiu entre els beneficiaris, als qui presta la seva atenció assistencial.

Si sou una entitat i voleu adherir-vos al projecte contacteu amb nosaltres.

Comments are closed.