Bcn comparteix el menjar

Qui som

Nutrició Sense Fronteres (NSF) és una organització sense ànim de lucre, d’acció humanitària, de cooperació al desenvolupament i intervenció en el tercer i el quart món (ONGD). La missió de l’ ONGD Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional en el món, des de la perspectiva de la cooperació, la formació i la capacitació, promovent l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles. Conscients de l’actual situació d’increment de la pobresa a la ciutat de Barcelona i amb l’experiència en qüestions nutricionals i de seguretat alimentària que aporta l’equip de professionals que hi col·laboren (dietistes, nutricionistes, metges, veterinaris, farmacèutics, infermers, agrònoms, etc.), NSF ha dissenyat el projecte BCN comparteix el menjar d’aprofitament de recursos alimentaris i de treball en xarxa.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Treballem amb el model de cooperació en el qual els actors socials participen en els projectes de desenvolupament destinats a les seves comunitats d’origen (codesenvolupament). Capacitem en temes alimentaris i nutricionals els professionals de l’àmbit de la salut, l’àmbit social i l’educació dels països o poblacions que estan en situació de pobresa i/o exclusió social, així com en situació de crisi humanitària. Informem la població i els professionals de la salut i de l’educació, en el nostre medi, sobre diversitat cultural i alimentació, fomentant el coneixement mutu i la comunicació. Donem suport a altres ONG’s, institucions i organismes nacionals i/o internacionals en temes d’alimentació i nutrició, necessaris per millorar el desenvolupament de la vida humana a qualsevol lloc del món. Promovem l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles mitjançant accions de sensibilització i divulgació. La visió de Nutrició Sense Fronteres és arribar a ser una organització de referència en la introducció de noves tecnologies i aplicacions adaptades a les necessitats de les poblacions més desfavorides, ajudant així a aconseguir un bon estat nutricional mitjançant una correcta alimentació i adaptant-nos a cada cultura, perquè creiem fermament que l’alimentació és un dret universal. 

 ESTATUT JURÍDIC

• Inscrita al Registre Nacional de l’organització ONG NSF: Grup: 1/Secció: 1/Número Nacional: 585447. • Inscrita a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb el número 82. • Inscrita al Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament adscrit a la “Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo” (AECID). • Forma part de la Federació Coordinadora de ONGD Canàries (CONGDE-CA). • Entitat declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior d’Espanya.

Comments are closed.