Bcn comparteix el menjar

Com ho fem

Un cop a la setmana transportem els aliments des de l’hotel o entitat col·laboradora d’un barri de Barcelona a un menjador social proper. D’aquesta manera realitzem un o dos transports diàriament. Per dur a terme aquesta tasca ens posicionem diferents entitats,  els hotels de la ciutat, les empreses i les entitats socials col·laboradores, l’ONGD NSF i el menjador social beneficiari.

Cada una de les parts desenvoluparà diferents tasques, les quals son complementaries.

  • Emmagatzematge dels aliments. És als hotels on es seleccionen i congelen els aliments excedents.  Les empreses alimentaries els emmagatzema en funció de les seves característiques.
  • Coordinació del transport dels aliments. Un cop a la setmana el transport de Nutrició Sense Fronteres, amb un/a nutricionista responsable recull els aliments de cada hotel per portar-los a un menjador social. Abans de ser transportat, el/la nutricionista executa el Pla de traçabilitat definit per NSF. Aquest transport es realitza sota unes condiciones que garanteixin el bon estat dels aliments.
  • Control dels aliments. Aquest projecte compta amb la col·laboració del Laboratori Anabiol, que s’encarrega de realitzar periòdicament l’anàlisi de mostres d’aliments al llarg de tot el circuit.
  • Recepció, conservació i regeneració dels aliments. És als menjadors socials i centres beneficiaris on es fa ús dels aliments segons les seves necessitats.
  • Formacions en planificació i seguretat alimentaria. BCN comparteix el menjar contempla la formació en aquest aspectes per als centres que ho sol·liciten.

 

Comments are closed.