Com treballem?

1

"Identifiquem""

les causes que provoquen la malnutrició (per excés i per defecte) per promoure els canvis que permetin una alimentació suficient i equilibrada.

2

"Capacitem"

les persones amb accions de sensibilització i d'educació per aconseguir un canvi durable i sostenible.

3

"Treballem"

en la promoció de sistemes alimentaris sostenibles i col·laborem amb tots els actors implicats.

Erradicar la pobresa no és un acte de caritat, és un acte de justícia

Nelson Mandela