Educació nutricional

"L'educació és l'arma més poderosa per canviar el món" N. Mandela

Arreu del món hi ha cada cop més problemes relatius a la desnutrició, la deficiència de vitamines i minerals, l'obesitat i les malalties cròniques relacionades amb el règim alimentari.

Per estar ben alimentades, les persones han de poder accedir a una quantitat suficient d'aliments innocus i de qualitat (se-guretat alimentària), però només l'accés als aliments no resol el problema de la malnutrició mundial. Per millorar l'estat nutricional de les persones és estrictament necessari educar i capacitar la població en dieta sana i saludable. La població ha de saber què és una dieta sana i com s'han d'escollir opcions alimentàries acceptables.

Què fem?

Des de Nutrició Sense Fronteres entenem l'educació nutricio-nal com una eina fonamental per construir hàbits d'alimenta-ció i de vida saludables. L'educació alimentària és una pre-missa per a la consecució de canvis efectius i sostenibles en el temps.

Els nostres projectes volen erradicar la malnutrició al món capacitant les persones perquè puguin viure una vida plena i saludable. Per a la consecució dels fins missionals es realitzen les accions següents:

  • Formació en hàbits nutricionals per a mares i nens

  • Formació en temes nutricionals per a personal sanitari

  • Capacitació nutricional mitjançant tallers de dieta saludable

  • Campanyes de sensibilització per promoure una alimentació saludable

Algunes resultats

Nuestros proyectos