Eixos d'acció

Els principals eixos d'acció que orienten els nostres esforços són:

Treballem junts per fer realitat
el dret a l'alimentació