Empreses

Ens aliem amb el sector privat per al desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les poblacions vulnerables tant al 1r com al 3r món per col·laborar en projectes innovadors amb totes les parts interessades

Avantatges

REPUTACIÓ CORPORATIVA

Millora de la imatge institucional en l'àmbit nacional i internacional.

AVANTATGES FISCALS

Les donacions procedents de persones jurídiques durant un mínim de 3 anys seguits tenen dret a una deducció del 40% en l'Impost sobre Societats.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Vinculació amb la societat i fidelització.

RECURSOS HUMANS

Millora de la motivació i de la productivitat a la feina: més atracció i retenció del talent.

COL·LABORACIÓ ESTRATÈGICA

Possibilitat de participar en projectes innovadors amb un impacte social elevat.

Involucra-hi la teva empresa, contacta amb nosaltres.

Administracions

Empreses

Entitats

Universitats