2 March, 2018

Es busquen nutricionistes formats en temes socials

1+

No hi ha cap dubte sobre la importància de tractar temes socials i de cooperació internacional en centres educatius, tant en cicles formatius de grau superior com en grau i màsters universitaris. Aquesta matèria és vital per a qualsevol professió, però encara més para aquells estudis relacionats amb la nutrició i l’alimentació, ja que la cooperació internacional en nutrició és un tema molt transversal, que es planteja solucions i formes d’actuar front a situacions problemàtiques que afecten a la nostra societat en general i a la nostra comunitat en particular, i que per tant, en menor mesura o menys, ens afecta a tots.

Tot projecte que es plantegi millorar la vida de les persones, en qualsevol àmbit, ha de tenir en compte la nutrició i l’alimentació, ja que una nutrició equilibrada i adequada és la base per gaudir de bona salut, motiu pel qual es considera una professió transversal.

L’alimentació és un dret universal, i forma part de l’exercici professional dels dietistes-nutricionistes promoure l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles per garantir aquest dret.

Els alumnes que estudiïn nutrició i que estiguin interessats podrien tenir la opció de formar-se en aquest àmbit i descobrir quina influència pot tenir la seva futura professió en l’ajuda humanitària, tant a nivell nacional com internacional.

De les classes a la feina sobre el terreny hi ha tot un món per explorar, per això és important que durant la formació dels i les nutricionistes es tingui present la realitat, no només en el país en què es viu sinó també d’aquells països que més necessiten ajuda dels professionals de l’alimentació saludable.

Compartir en: