8 March, 2018

L’apoderament de la dona a Gàmbia

5+

“Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a les dones i les nenes són tasques pendents de la nostra època i constitueixen el major desafiament en matèria de drets humans al món”. – António Guterres, Secretari General de les Nacions Unides

 

El tema triat per la ONU per el Dia Internacional de la Dona és “Ara és el moment: les activistes rurals i urbanes transformen la vida de les dones”.

Aquest 2018, el Dia Internacional de la Dona se suma a un moviment mundial pels drets, la igualtat i la justícia de les dones. Aquest dia és una oportunitat per reivindicar aquest impuls que es lluita al dia a dia i transformar-lo en mesures per apoderar a les dones de tots els entorns, rurals i urbans, reconèixer a les activistes que lluiten pels drets de les dones i aconseguir que aquestes desenvolupin tot el seu potencial.

A Nutrició Sense Fronteres (NSF) actuem per garantir l’exercici dels drets de totes les persones i rebutgem tota mena de discriminació per raó d’ètnia, sexe, religió, gènere, nacionalitat, econòmica o opinió, de manera que ens sumem a celebrar el Dia de la Dona, explicant l’estratègia per la integració de la perspectiva de gènere i la defensa dels DDHH en el projecte de “MILLORA DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA NUTRICIÓ MATERNO INFANTIL DE LA POBLACIÓ DE LA REPÚBLICA DE GÀMBIA”.

A Gàmbia, les dones constitueixen la majoria de les persones que treballen la terra, així com les principals productores d’aliments. En el sector sanitari, el paper de participació activa de la dona és indispensable en el procés d’eradicació de malalties.

Les actituds patriarcals i conservadores en el marc de les estructures de participació i presa de decisions de les comunitats, així com les jerarquies de gènere en les pràctiques tradicionals habituals que reforcen la dominació masculina, la desigualtat d’oportunitats laborals i d’accés a l’educació, i finalment, la legislació que fomenta el patriarcat, són les causes estructurals de la desigualtat de gènere i vulneració de DDHH en el camp de l’alimentació i seguretat alimentària de les dones de Gàmbia.

2

Les desigualtats de gènere que pateixen les dones a les zones rurals com la de Basse, són més accentuades que en zones urbanes. En clau de gènere, el projecte actua:

  • Fomentant la participació de les dones de zones rurals en els processos de decisió de les comunitats de la regió de Basse.

  • Sensibilitzant a la població general sobre drets humans i gènere.

  • Apoderant i capacitant a les dones de les comunitats rurals en tècniques agrícoles i ramaderes, comptabilitat bàsica i DDHH.

  • Millorant la seguretat alimentària.

Es porten a terme sessions educatives a les mares amb nens al CREN i a les comunitats rurals per incrementar la seva autonomia econòmica i laboral, ser hàbils per participar en associacions de dones comerciants i en òrgans de decisions comunitàries. També es fa un programa de ràdio local en aspectes higiènico-nutricionals, drets humans i perspectives de gènere; a més d’un pla d’apoderament i capacitació de les usuàries en rehabilitació d’horts comunitaris.

Els protocols s’han elaborat a NSF mitjançant una revisió de literatura científica sobre la salut de la dona a Gàmbia, la literatura de grans feministes africanes i seguint l’exemple d’altres organitzacions a Gàmbia (p.ex. Wassu Kafo Gambia) amb una gran experiència per la millora dels drets humans de les dones.

Compartir en: