2 May, 2018

Nutrició Sense Fronteres signa l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials a Barcelona 2017-2027

0

 

  • Per a la creació de l’estratègia s’ha comptat amb l’Ajuntament de Barcelona i 167 entitats socials.

Fa dues setmanes es va signar l’estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats de Barcelona 2017-2027. Aquest treball és fruit de l’esforç col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats de la societat civil de la ciutat (167 entitats), entre elles l’ONG Nutrició Sense Fronteres, reunides en el marc de l’Acord del Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva.

Promoure la coproducció mitjançant el treball en xarxa i l’impuls de projectes col·laboratius són part dels objectius d’aquesta estratègia, els quals es focalitzen en altres missions com lluitar contra les dinàmiques que generen desigualtats en les seves dimensions, descriure la situació de la ciutat amb relació als processos d’inclusió i exclusió social i descriure la visió de la Barcelona que volem per al 2027, avançant cap a un model de ciutat de drets socials i menys desigual.

Existeixen desigualtats socials des de fa anys, però en les últimes dècades ha empitjorat a causa de la crisi financera i com a conseqüència han augmentat les situacions de vulnerabilitat i exclusió social (pobresa econòmica, atur, dificultat per a l’accés sanitari…). Per aquest motiu, l’Acord del Ciutadà ja porta a terme des del 2005, accions de participació i de coproducció de polítiques, formant institucions i organitzacions de la societat civil que treballen per la inclusió i per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Cal tenir en compte que l’exclusió social és un procés dinàmic i pot canviar. L’àmbit econòmic, el laboral i formatiu, el polític, el cultural… Són alguns dels factors desencadenants de les desigualtats socials.

 

Barcelona-marca-metas-reducir-desigualdad_EDIIMA20180409_0550_4

 

El Pla d’Acció de l’Estratègia, en un marge de 10 anys, vol garantir una ciutat que hagi avançat substancialment en drets socials i en la qual s’hagin consolidat els pilars perquè sigui una ciutat socialment justa, habitable i acollidora, educadora, feminista i saludable. Tractant-se, d’una estratègia transversal i centrada en objectius clarament estratègics o clau, de gran impacte i mesurables. Reduir la taxa de pobresa laboral per sota del 7%, disminuir en un 60% les persones que no poden mantenir una llar a una temperatura adequada, reduir en un 20% les persones que no tenen la possibilitat de parlar amb ningú dels seus problemes personals i familiars tant com volguessin… Aquests són alguns dels 12 objectius concrets als quals es vol arribar al 2027, partint de les dades obtingudes del 2016.

Totes aquestes accions compten amb la participació directa de 167 entitats i un total de 892 projectes i serveis que impacten en la reducció de les desigualtats socials i en els objectius establerts. El Pla serà avaluat al llarg d’aquest període, una primera avaluació es realitzarà a l’últim trimestre del 2019, una segona a l’últim trimestre de l’2023 i, finalment al 2027 tindrà lloc una avaluació final de l’Estratègia, amb l’esperança que els objectius proposats s’hagin assolit.

Compartir en: