Programa de seguretat alimentària per a la població maternoinfantil de la república de gàmbia

En el Pla Estratègic de Nutrició Sense Fronteres, l'Àfrica Subsahariana ocupa un lloc prioritari per dos factors principals: el baix índex de desenvolupament humà de la gran majoria dels països que la componen i la manca de serveis de salut operatius capaços de cobrir les necessitats sanitàries bàsiques de la població.

Un dels objectius que l'entitat s'ha marcat és enfortir la seguretat alimentària maternoinfantil i donar suport al desenvolupament agropecuari, com a projecte integral, a llarg termini, que vegi el desenvolupament comunitari d'una manera perdurable i endògena.

Aquesta regió continua registrant un índex de mortalitat infantil alarmant, amb 92 morts per cada 1.000 naixements, cosa que representa gairebé 15 cops la mitjana dels països d'ingressos alts.

A Gàmbia, el 40% de la població té menys de 15 anys. Les comunitats pateixen períodes de fam al llarg de l'any, sobretot en l'època de pluges, quan més baixen les reserves d'aliments i, en canvi, més necessitats calòriques presenta la població com a conseqüència de la feina intensiva que es fa al camp.

Situació geogràfica

Gàmbia, Àfrica subsahariana.

Composició social

Zones rurals amb recursos econòmics molt escassos, baixa escolarització i població infantil fent feines domèstiques.

Contraparts locals

Ministeri de Salut de Gàmbia (MOH), Districte Sanitari (RHT), governadors de les regions alta i baixa del Riu i la National Nutritional Agency (NaNA).

Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN)

NSF disposa de dos Centres de Recuperació i Educació Nutricional a Gàmbia per a la implementació del programa d'assistència a la desnutrició maternoinfantil. Aquests centres inclouen una àrea de visita mèdica, 25 llits a disposició de mares i nens, cuina i rebost, laboratori i cuina dietètica, bantabes i aules formatives, entre les característiques més destacades.

Activitats

Assistència maternoinfantil a menors desnodrits:

Als Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) tractem els nens i les nenes de menys de cinc anys que pateixen desnutrició infantil aguda severa. Durant l'ingrés, aquests nens i nenes reben tractament sanitari i nutricional segons les pautes d'acció sobre malnutrició proposades per l'Organizació Mundial de la Salut (OMS), la United Nations Children's Fund (UNICEF) i la National Nutritional Agency (NaNA), fins que arriben al pes òptim. Habitualment, la permanència al centre és de 15 a 20 dies. Les mares hospitalitzades amb els fills i filles reben alhora formació sobre alimentació, nutrició maternoinfantil i seguretat alimentària.

Cribratges nutricionals:

Per valorar l'estat nutricional dels nens i nenes i per detectar els casos de desnutrició, es duen a terme cribratges nutricionals als poblats comunitaris de les regions. Durant la visita als poblats, es realitza una fitxa mèdica dels nens i nenes, es pesen i es mesuren per avaluar-ne l'estat nutricional i per poder realitzar-ne un seguiment del desenvolupament. Els nens i nenes amb desnutrició aguda severa es deriven al CREN i els que pateixen desnutrició aguda moderada reben tractament a la comunitat.

Formació per al personal sanitari local i per a la comunitat:

Capacitació per al personal sanitari del país en la detecció, maneig i tractament de la desnutrició (Moderate Acute Malnutrition). Realització de pràctiques professionals del personal sanitari nacional als Centres de Recuperació i Educació Nutricional. Realització de sessions formatives per a la població local a les comunitats per a la detecció de casos de desnutrició i per promoure la higiene i els bons hàbits de seguretat alimentària.

Assistència en horts comunitaris:

En el marc de l'estratègia de reducció de la desnutrició de NSF, es duu a terme un projecte de promoció de cultius sostenibles i s'incentiva i es forma la població general dels poblats seleccionats en el cultiu i el consum de plantes locals de més contingut nutricional.

Resultats

307.887 mares i nens se n'han beneficiat directament

4.281 nens recuperats de desnutrició aguda severa

139.646 nens cribrats nutricionalment

65.400 persones que han participat en formació en temes alimentaris i nutricionals

Assistència en96 horts comunitaris