Intervenció nutricional al programa piecitos colorados de la fundació prosegur

Piecitos Colorados és el programa integral que el Grup Prosegur ha iniciat a zones molt necessitades dels països d'Amèrica Llatina on té presència. És un projecte que vol convertir-se en motor de progrés de totes les comunitats on s'implementi i que pren l'escola com a ens impulsor de canvi i de desenvolupament.

Nutrició Sense Fronteres és l'entitat encarregada de realitzar la intervenció nutricional per al programa Piecitos Colorados de la Fundació Prosegur. L'objectiu de la proposta és millorar l'estat nutricional dels nens i nenes de les escoles adherides al programa. Les escoles són en zones rurals on els recursos econòmics són escassos i on sovint hi ha desestructuració familiar, baixa escolarització i població infantil fent feines domèstiques i venda ambulant.

La feina de NSF és elaborar i publicar una Guia Didàctica dirigida a mestres de les escoles Piecitos Colorados per ajudar-los a l'hora d'educar alumnat i famílies en temes d'higiene, nutrició equilibrada i seguretat alimentària. Aquest document també vol fer conèixer a l'equip docent la metodologia necessària que els permeti realitzar correctament les enquestes nutricionals i prendre les mesures de talla i de pes (mesures antropomètriques) a l'alumnat.

Situació geogràfica

Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Paraguai, Perú i Uruguai.

Composició social

Zones rurals amb poques infraestructures i serveis bàsics.

Contrapart local

Fundació Prosegur.

Activitats

Realització dels estudis nutricionals dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte.

Elaboració de les guies per a la formació nutricional dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte.

Seguiment i valoració de les guies per a la formació nutricional dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte.

Resultats

Elaboració de la Guia de Formació Nutricional per a les escoles de Paraguai.

Realització del seguiment i valoració de la implementació de la Guia de Formació Nutricional a les escoles d'Argentina, distribuïda el 2014.

Realització del seguiment i valoració de la implementació de la Guia de Formació Nutricional a les escoles d'Uruguai, distribuïda el 2013.

Elaboració de l'estudi nutricional dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte de Colòmbia i Brasil.