7 June, 2018

Què és la Salut Pública?

4+

L’objectiu de la Salud Pública es garantir el benestar de la població en tots els aspectes de la seva vida.

La Salut Pública te en compte les cultures i estils de vida de la població on s’exerceix.

 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Salut és un “estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”.

Un cop comprès el concepte anterior, es defineix la Salut Pública com el conjunt d’actuacions dels organismes públics i privats i de la societat que milloren el benestar de la població. Aquesta matèria és de vital importància, ja que incideix en molts àmbits del dia a dia de la població. Això vol dir que, amb una mala o inexistent Salut Pública, la qualitat de vida de la ciutadania disminuiria.

Dins d’una societat han d’existir sistemes en la prevenció de la malaltia i la protecció, promoció i restauració de la salut, accions que fomenta i, sobretot, exerceix la Salut Pública. El que es cerca és millorar la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant estratègies e intervencions, com, per exemple:

  • Proposa objectius a les empreses productores d’aliments per a la reducció de sal en els aliments processats.
  • La implantació de centres esportius públics a cada poble per fomentar l’activitat física.
  • La promoció en els centres escolars d’hàbits alimentaris saludables, com ingerir un mínim de cinc peces de fruita al dia.

 

salud publica 2

La tipologia de la Salut Pública depèn del país

La definició de Salut Pública és universal, però, a cada país o regió s’exerceix de diferent manera, adaptant-se a les necessitats de la seva població. Per exemple, el seu enfocament és diferent en països desenvolupats i en els que es troben en vies de desenvolupament, ja que es tenen en compte les malalties, els recursos i altres conseqüències relacionades amb l’estil de vida, com són els hàbits alimentaris.

Per exemple, a la República de Gàmbia la Salut Pública tracta problemes com la desnutrició o deficiències nutricionals en infants (anèmia, manca de vitamina A, …). En canvi, a Espanya, les polítiques es focalitzen més en l’epidèmia de sobrepès i obesitat, malalties que van en augment a causa dels mals hàbits.

Des de Nutrició Sense Fronteres creiem que l’educació nutricional, en el marc de la Salut Pública, és una de les eines clau per garantir una qualitat de vida superior. Per això, en els nostres projectes tant a la República de Gàmbia com a Catalunya treballem en l’educació nutricional a través de les següents vies:

  • Formació a mares i nens en hàbits nutricionals i Seguretat Alimentària.
  • Formació a personal sanitari en temes nutricionals i higiene.
  • Capacitació nutricional mitjançant tallers de dieta saludable de grups en risc d’exclusió social.
  • Campanyes de sensibilització per promoure una alimentació saludable.

Compartir en: