Som una ong que actua per erradicar la malnutrició al món.

Nutrició Sense Fronteres és una organització de referència en intervencions nutricionals que integra una visió innovadora i centra l'activitat en la seguretat alimentària, la sobirania alimentària i la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, alhora que promou iniciatives per a una gestió òptima dels recursos que respecti el medi ambient.

Missió

La missió de l'ONG Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les desigualtats que hi ha al món en matèria nutricional d'acord amb els drets humans i des de la perspectiva de la cooperació, la formació i la capacitació, promovent l'ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030..

Visió

Com a organització, aspirem a aconseguir que es garanteixi l'alimentació com un dret universal. Treballem per erradicar la malnutrició al món a través de l'acció i del compromís ètic amb les persones més desfavorides com a eixos bàsics que orienten el nostre desenvolupament i el nostre creixement.

L'alimentació és un dret universal

Història

Nutrició Sense Fronteres neix d'un grup multidisciplinari de professionals i acadèmics de l'àmbit sanitari i social amb el propòsit de treballar per erradicar la malnutrició al món. L'organització comença a treballar sota els auspicis de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) i la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas de Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats nutricionals actuals des de l'àmbit de la salut pública.

  • Dóna 10€

  • Dóna 25€

  • Dóna 35€

  • Dóna 50€

  • Una altra

  • 5 àpats saludables a nens en situació de pobresa. Dona ara

  • 15 àpats saludables per a un nen en situació de pobresa. Dona ara

  • 1 tractament per a un nen amb desnutrició aguda severa. Dona ara

  • Tractament per a un nen amb desnutrició aguda severa i l'estada de la seva mare al Centre d'Educació i Recuperació Nutricional. Dona ara

  • Tu decideixes fins on podem arribar junts! Dona ara

Valors

Compromís amb els drets humans i amb les persones:

Actuem per garantir l'exercici dels drets de totes les persones.

Justícia global

Creiem en un món en què totes les persones tinguin garanties per satisfer els drets humans.

Independència

Som una ONG aconfessional i apartidista que du a terme la seva missió respectant la llibertat i la igualtat de totes les persones amb qui treballem.

Transparència

Retem comptes davant de les persones i les institucions amb qui i per a qui treballem, davant de les que ens donen suport i davant de la societat en general. En la nostra manera d'actuar, sempre busquem la màxima eficàcia en l'ús dels nostres recursos.

No a la discriminació

Rebutgem tota mena de discriminació per raó d'ètnia, de sexe, de religió, de nacionalitat, d'opinió o de classe social.

Professionalitat

Basem les nostres accions en la professionalitat i l'experiència dels recursos humans que formen l'entitat.

Participació

Les nostres accions es fonamenten en els principis de codesenvolupament i de participació.

Sostenibilitat mediambiental

Les nostres accions tenen en compte criteris de sostenibilitat del medi ambient per no comprometre els recursos naturals.